home | firma | HACCP | szkolenia personalne | projekty EFS | administracja publiczna | bezpieczeństwo w firmie | kontakt

 

USTAWA
z dnia 11 maja 2001 r.
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
(obowiązuje od 01.05.2004r.)
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.)

 

        Art. 30. 1. Kierujący zakładem lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązany wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Obowiązek wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy, w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny, są obowiązani wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP).

        Art. 35. 4. (51) Osoby biorące udział w procesie produkcji środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności lub w obrocie nimi są obowiązane posiadać kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością. (GMP, GHP)

 

 

 ::: Zakończenie realizacji projektu (2009-07-15)

W dniu 15 lipca firma SIGNUM PROJEKT zakończyła realizacje Projektu ,,Indywidualny Plan Działania-Droga do własnej firm''. Projekt ...
więcej >>


::: Indywidualne sesje doradcze (2009-06-12)

W dniach 12, 15, 16, 17 i 22 czerwca 2009 r. w ramach projektu Indywidualny Plan Działania-Droga do władnej firmy zostały zaplanowane ...
więcej >>home projekty EFS HACCP firma
administracja publiczna szkolenia personalne bezbieczeństwo w firmie kontakt

Projekt i wykonanie:Verdox